A A APTC Mathcad Prime 4.0 to łatwe w obsłudze narzędzie pozwalające na rozwiązywanie, analizowanie i udostępnianie obliczeń technicznych.

W najnowszej wersji programu PTC Mathcad Prime 4.0 znajdą Państwo szereg nowych udogodnień, które zostały opisane w poniższym filmie jak również kilku punktach.


 • Ochrona treści arkusza
  PTC Mathcad Prime 4.0 pozwala na zabazpieczanie hasłem obszarów arkusza. Pozwala to na udostępnianie arkusza bez obaw o przekazanie ważnych obliczeń w niepowołane ręce. • Zawijanie długich formuł
  Użytkownik ma możliwość przenoszenia częsci długich formuł do następnej linii w miejscu operatorów matematycznych. Dzięki temu wszystkie formuły w dokumencie będą mogły zmieścić w wydruku A4. • Funkcjonalność kontenera OLE (ang. Object Linking and Embedding)
  Możliwość wbudowania obiektów OLE w strukturę arkusza PTC Mathcad Prime. Użytkownik może zawrzeć w arkuszu programu odniesienia do plików programu Excel, PowerPoint, Visio, Paint lub innych zgodnych ze standardem OLE, a także edytować je bezpośrednio z programu PTC Mathcad Prime 4.0. • Usprawnione kopiowanie i wklejanie treści arkusza
  PTC Mathcad Prime 4.0 umożliwia kopiowanie wielu części arkusza oraz wklejanie ich do zewnętrznych aplikacji, między innymi Microsoft Word z zachowaniem oryginalnego formatowania.

 • Usprawnienia wydajności
  Dzięki całkowitemu przemodelowaniu systemu wyświetlania obszarów arkusza osiągnięto znaczącą poprawę czasu wykonywania dużych arkuszy. W niektórych przypadkach operacja która dotychczas zajmowała ponad 10 sekund w programie PTC Mathcad Prime 4.0 trwa niecałą sekundę.

W najnowszej wersji programu Mathcad 15 M050 producent wprowadził wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 10, jak również zaadresował szereg zgłaszanych przez użytkowników problemów:
 • problem z obliczaniem specyficznych całek nieoznaczonych
 • problem z eksportem dużych macierzy za pomocą funkcji WRITEEXCEL
 • błąd wyświetlający definicję rekursywną podczas wykonywania odwrotnej transformaty Laplace'a
 • błąd niepełnego wyświetlania wyników, pomimo w pełni wykonanych obliczeń
 • błąd powodujący zawieszenie programu w systemie Windows 10 podczas pracy w komponencie MS Excel
 • błąd podczas tworzenia plików PDF w trakcie sprawdzania zawartości Models oraz Viewables w systemie Windchill PDMLink
 • problem z błędnymi nazwami plików PDF
 • problem powodujący zawieszenie programu podczas podwójnego kliknięcia osi wykresu po zamknięciu i ponownej aktywacji okna programu
 • problem powodujący zawieszenie programu podczas operacji "cofnij" po usunięciu obszaru dokumentu
 • problem powodujący wyświetlanie informacji o prawach dostępu "tylko do odczytu" w systemie Windows 10
 • błąd powodujący zawieszenie programu podczas edycji arkusza zawierającego formularze wysyłające dane do sieci w komponencie MS Excel