A A A

GET ACTIVE
GET ACTIVE
W poniższych tabelach przedstawiono ogólny zarys nowej oferty dla użytkowników programu Mathcad z wygasłymi kontraktami serwisowymi.

UWAGA!
To ostatnia tego typu promocja oferowana przez firmę PTC. Po 31.03.2017 nie będą już ogłaszane żadne oferty specjalne związane z konwersją do modelu Subskrypcji, a jedyną możliwością posiadania aktualnych wersji będzie zakup nowych licencji, nowych subskrypcji lub pełnych opłat za nieaktywność kontraktów serwisowych dla licencji bezterminowych według cen katalogowych.


Powrót do aktywnego kontraktu serwisowego w ramach licencji bezterminowej
Koszt powrotu do aktywnego kontraktu serwisowego wiąże się z wniesieniem opłaty za cały okres nieaktywności wstecz + min. rok do przodu.

W ramach promocji proponujemy:
W sprawie szczegółowych wycen odnoszących się do konkretnych licencji prosimy o kontakt. Bazując na datach wygaśnięcia kontraktów zostanie przedstawiona odpowiednia kalkulacja.


Konwersja do modelu Subskrypcji (opłat licencyjnych rocznych)
Koszt konwersji przy zakupie przed 30.09.2016
  • 25% ceny licencji bezterminowej

Koszt konwersji w okresie 01.10.2016 - 31.03.2017
  • 35% ceny licencji bezterminowej

W ramach promocji proponujemy:Zasady korzystania z promocji
  • Oferta jest ważna do dnia 31.03.2017.
  • Oferta jest dostępna na całym świecie dla wszystkich licencji nie pokrytych wsparciem przez co najmniej 12 miesięcy.
  • Nieaktywne kontrakty muszę pozostać w swoich odpowiednich segmentach (np.: Mathcad → Mathcad, itp.).
  • Z promocji można skorzystać dla wszystkich lub tylko wybranych licencji będących w posiadaniu danego użytkownika.
  • Konwersji licencji można dokonać tylko w stosunku 1 do 1 (jedna licencja bez wsparcia może zostać przekonwertowana na jedną subskrypcje itp.).


Posiadanie aktywnej subskrypcji lub kontraktu serwisowego jest jedynym sposobem na bezpłatne pobranie najnowszych uaktualnień, dlatego zachęcamy do skorzystania z promocji.